Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монголын Оюун Ухааны Академиас зохион байгуулсан “Улирал”-ын болон “Human Calculator” академийн нэрэмжит цээж бодолтын тэмцээнд оролцож тодорхой шаардлага хангасан тамирчдад дараах “Зэрэг”-ийг олгоно. Зэргийг зөвхөн дотоодын тэмцээнд хэрэглэх бөгөөд энэ нь олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцох нэг шалгуур болно.

Хоёр. Спортын зэрэг олгох үзүүлэлт
ЗэрэгФлаш АнзанХүн ХуанлиҮржвэр Нийлбэр 
1-р зэрэг100194003055
2-р зэрэг98493502550
3-р зэрэг84583102045
4-р зэрэг59202701540
5-р зэрэг55382301035
6-р зэрэг3633190930
7-р зэрэг2306150725
8-р зэрэг1996110520
9-р зэрэг175370315
10-р зэрэг154930110