Эхлэх огноо Дуусах огноо Тэмцээн
Дууссан 2022-04-30 09:00 2022-04-30 15:30 “HUMAN CALCULATOR – SPRING 2022” чансаа ахиулах тэмцээн
Дууссан 2022-02-26 09:00 2022-02-26 11:30 “HUMAN CALCULATOR – WINTER 2022” чансаа ахиулах тэмцээн
Дууссан 2020-01-31 15:00 2020-01-31 18:00 HUMANCALCULATOR-WINTER 2020
Дууссан 2019-10-25 09:00 2019-10-25 12:00 HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2019
Дууссан 2019-06-28 09:00 2019-06-28 13:00 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
Дууссан 2019-04-07 09:00 2019-04-07 14:00 “HUMAN CALCULATOR-2019” ТҮРГЭН БОДОЛТЫН VI ТЭМЦЭЭН
Дууссан 2019-01-25 09:00 2019-01-25 11:30 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
Дууссан 2018-10-24 09:00 HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
Дууссан 2018-06-29 09:00 2018-06-29 12:00 HUMAN CALCULATOR – SUMMER 2018
Дууссан 2018-03-26 09:00 2018-03-26 13:00 HUMAN CALCULATOR – 2018
Дууссан 2018-01-31 09:00 2018-01-31 13:00 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2018
Дууссан 2017-05-10 09:00 2017-05-10 13:00 HUMAN CALCULATOR – 2017
Дууссан 2016-05-05 11:00 2016-05-05 13:30 HUMAN CALCULATOR – 2016
Дууссан 2015- 2015- HUMAN CALCULATOR – 2015