ЦЭЛМЭГ Лхагвасүрэн

  • Холбооны дугаар: 0146
  • Нас: 15
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Улаанбаатар
Нийлбэр
192
Байр
Үржвэр
116
Байр
Флаш анзан
210
Байр

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр
Нийлбэр 5 271 192
Үржвэр 1 155 116
Флаш анзан 969.83 290 210

Оролцсон тэмцээн

image of: HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
Төрөл Оноо
Үржвэр 1
Нийлбэр 5
Флаш анзан 969.83

Товч агуулга: Монголын Оюун Ухааны Академийн нэрэмжит улирлын аварга шалгаруулах #HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2018 түргэн бодолтын тэмцээн удахгүй...

Хэзээ: 2018-10-24 09:00

Хаана: Монгол Японы төв

Дэлгэрэнгүй харах