МӨНХ-ЭРДЭНЭ Мягмарсүрэн

  • Холбооны дугаар: 0510
  • Нас: 11
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Дорнод

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.