БАТ-ЭРДЭНЭ Энхболд

  • Холбооны дугаар: 0423
  • Нас: 15
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Өмнөговь

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.