ТАМИРАА Төмөрбаатар

  • Холбооны дугаар: 0428
  • Нас: 12
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Өмнөговь

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.