НАРАНЦОГТ Нямтулга

  • Холбооны дугаар: 0135
  • Нас: 14
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Улаанбаатар
Нийлбэр
223
Байр
Үржвэр
110
Байр
Флаш анзан
262
Байр

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр
Нийлбэр 3 271 223
Үржвэр 1 155 110
Флаш анзан 481.62 290 262

Оролцсон тэмцээн

image of: HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
Төрөл Оноо
Үржвэр 1
Нийлбэр 3
Флаш анзан 481.62

Товч агуулга: Монголын Оюун Ухааны Академийн нэрэмжит улирлын аварга шалгаруулах #HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2018 түргэн бодолтын тэмцээн удахгүй...

Хэзээ: 2018-10-24 09:00

Хаана: Монгол Японы төв

Дэлгэрэнгүй харах