НАНДИН Бүдсүрэн

  • Холбооны дугаар: 0430
  • Нас: 15
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Сэлэнгэ

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.