МӨНХБИЛЭГ Цэрэнжаргал

  • Холбооны дугаар: 0421
  • Нас: 14
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Өмнөговь

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.