БИЛГҮҮДЭЙ Амарсайхан

  • Холбооны дугаар: 0400
  • Нас: 14
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Дархан-Уул

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.