ЦАЦРАЛ Түвшин

  • Холбооны дугаар: 0410
  • Нас: 11
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Орхон

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.