МӨНХ-ЭНЭРЛЭН Баатарчулуун

  • Холбооны дугаар: 0402
  • Нас: 11
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Дархан-Уул

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.