АМИН-ЭРДЭНЭ Өсөхбаяр

  • Холбооны дугаар: 0447
  • Нас: 9
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Өвөрхангай

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.