Харьяалал: Бүгд
Байр Тамирчин Зэрэг Оноо Тэмцээн
251 МӨНХ-ОРГИЛ Төгөлдөр
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
252 ГҮНЖ Номин-Эрдэнэ
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
253 СОНДОРЪЯА Анхбаатар
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
254 БҮРЭНБАЯР Баярхүү
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2019
255 БУЛГАНЧИМЭГ Пүрэвдаш
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
256 ЭНХ-ЕРТӨНЦ Энхбаяр
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
257 ИРМҮҮН Батхүслэн
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2019
258 ЭНХСАЙХАН Анхбаяр
Улаанбаатар
2 HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2019
259 БҮРЭНЖАРГАЛ Хатанбаатар
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – 2018
260 ОЮУНБОЛОР Баатарчулуун
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – 2018
261 АНАНД Жавхлан
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – 2018
262 ГАНДИР Гомболүдэв
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
263 ХУВЬТӨГӨЛДӨР Энхболд
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – AUTUMN 2018
264 ИТГЭЛТ Төмөрчулуун
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
265 АРИУНСАН Эрдэнэбилэг
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
266 ЭНХЖИН Сүмбэр
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
267 СҮНДЭРЪЯА Эрдэнэжав
Улаанбаатар
1 “HUMAN CALCULATOR-2019” ТҮРГЭН БОДОЛТЫН VI ТЭМЦЭЭН
268 ИДЭРСЭВЖИД Сангисүрэн
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
269 БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Төмөрбат
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
270 НАЦАГДОРЖ Ганзориг
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
271 АМАРЖАРГАЛАН Лхагва-Эрдэнэ
Улаанбаатар
1 HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2019
ТөрөлДаалгаврын тооХугацаа
10 оронтой 10 тоог нэмэх3620 минут
 
Оноо дүгнэх журам:
  1. Тэмцээнд урьдчилан бэлдсэн цаасан материал ашиглана.
  2. Өгөгдсөн бүх тоонууд санамсаргүй байдлаар сонгогдсон  байна. Тоо болгон 10 оронтой байх ба 0 цифрээр эхлэхгүй.
  3. Тамирчид хариуг баруунаас зүүн тийш дарааллын дагуу бичнэ. Даалгаврыг гүйцэтгэх явцад ямар нэгэн газар нэмэлт тэмдэглэл хийхийг хориглоно.
  4. Мөн хариултын хэсэгт 1 нүдэнд 1 цифр бичнэ.
  5. Тамирчны зөв бодсон бодлого тус бүрт "1" оноо өгнө.
  6. Хариуны аль нэг цифр буруу бол тухайн бодлого 0 оноо буюу оноо өгөгдөхгүй.
  7. Бүх бодлогыг өгөгдсөн хугацаанаас өмнө бодох тамирчин тухайн төрөл эхлэхээс өмнө тэмцээний еоөнхий шүүгчид урьдчилан мэдэгдэж нэмэлт материал авч болно. Нэмэлтээр бодсон бодлогын оноо үндсэн оноон дээр нэмэгдэж тооцогдоно.
  8. Хамгийн олон бодлогыг зөв бодсон тамирчин ялагч болно.
  9. Хэрэв тамирчдын оноо тэнцсэн тохиолдолд оноо аваагүй бодлого тус бүрийн зөв хариу (цифр)-ны нийлбэрээр ялагчийг тодруулна.