УЛАМ-ӨРНӨХ Дуламрагчаа

  • Холбооны дугаар: 0492
  • Нас: 10
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Өвөрхангай

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.