ХАНГАЙ Сувд

  • Холбооны дугаар: 0051
  • Нас: 16
  • Хүйс: Эмэгтэй
  • Улаанбаатар
  • 10-р зэрэг
Нийлбэр
49
Байр
Үржвэр
128
Байр
Флаш анзан
72
Байр
Хүн хуанли
40
Байр

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр
Нийлбэр 15 271 49
Үржвэр 1 155 128
Флаш анзан 2495 290 72
Хүн хуанли 43 131 40

Оролцсон тэмцээн

image of: HUMAN CALCULATOR – WINTER 2019
Төрөл Оноо
Үржвэр 1
Нийлбэр 15
Флаш анзан 1910.97
Хүн хуанли 12

Товч агуулга:   "HUMAN CALCULATOR-WINTER 2019" түргэн бодолтын улирлын аварга шалгаруулах тэмцээн Монголын Оюун Ухааны Академийн Улаанбаатар...

Хэзээ: 2019-01-25 09:00

Хаана: Монгол-Японы төвийн их танхим

Дэлгэрэнгүй харах
image of: HUMAN CALCULATOR – SUMMER 2018
Төрөл Оноо
Нийлбэр 15
Флаш анзан 1496
Хүн хуанли 36

Товч агуулга: "HUMAN CALCULATOR-SUMMER 2018" түргэн бодолтын улирлын аварга шалгаруулах тэмцээний зорилго нь Монголын Оюун Ухааны Академийн...

Хэзээ: 2018-06-29 09:00

Хаана: Монгол - Япон төв, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй харах
image of: HUMAN CALCULATOR – 2018
Төрөл Оноо
Нийлбэр 12
Флаш анзан 2495
Хүн хуанли 43

Товч агуулга: “Human Calculator-2018” цээж бодолтын 5 дахь удаагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Тус тэмцээнд урьдчилсан шатанд...

Хэзээ: 2018-03-26 09:00

Хаана: Монгол - Япон төв, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй харах