ОРГИЛ Энхмөнх

  • Холбооны дугаар: 0411
  • Нас: 11
  • Хүйс: Эрэгтэй
  • Орхон

Тамирчны үзүүлэлт

Төрөл Оноо Өрсөлдөж буй нийт тамирчид Байр

Оролцсон тэмцээн

Энэ тамирчин одоогоор ямар нэг тэмцээнд оролцоогүй байна.